Vergoedingen


Hoe werkt het?

Massagepraktijk Jonate is aangesloten bij beroepsvereniging FAGT en staat in het register van de RBCZ. Hierdoor worden mijn consulten (gedeeltelijk) vergoed. Informeer bij uw zorgverzekering de hoogte van uw vergoeding. Deze consulten vallen onder alternatieve geneeswijzen. Alleen beschikbaar indien aanvullend verzekerd. 

Beroepsvereniging FAGT

De FAGT, of voluit Federatie van Additief Geneeskundig Therapeuten, is een multidisciplinaire beroepsvereniging voor CAM-therapeuten. CAM-therapie, ook wel complementaire, additieve of alternatieve geneeswijzen genoemd, omvat in algemeenheid alle behandelvormen welke niet door de reguliere geneeskunde worden afgedekt. De FAGT is erg gericht op samenwerking en eenheid en stelt hoge eisen aan haar leden. Van therapeuten wordt verwacht dat zij minimaal een 3-jarige HBO vakopleiding hebben gevolgd en Medische Basiskennis en/of Psychosociale Basiskennis volgens PLATO-termen. Daarnaast zijn jaarlijkse bij- en nascholingen verplicht, alsmede intervisie met collega’s en het bestuderen van vakliteratuur. 

RBCZ register

De RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert. De therapeut dient aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Diploma CAM-therapeut (min. 240 ECTS) en diploma MBK en/of PsBK 
  2. Onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht
  3. De beroepsbeoefenaar onderwerpt zich aan de klachtenregeling en geschillenregeling zoals bepaald in de Wkkgz.
  4. Heeft een beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, alsmede rechtsbijstandverzekering.
  5. Is in bezit van een geldige VOG-verklaring.
  6. Praktijken praktijkvoering voldoen aan de basisvoorwaarden van de stichting RBCZ en beroepsvereniging.
  7. De therapie moet erop gericht zijn de gezondheid van de cliënt te bevorderen.
  8. Is in bezit van een AGB-code in overeenstemming met de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars en de VEKTIS.

Massagepraktijk Jonate voldoet aan al deze voorwaarden.

 FAGT-Vignet(1).jpg           RBCZ logo voor lichte achtergrond transparant.png

 

Neem contact op

Vraagt u zich af of de behandeling wat voor u is?

Contact
Jonate Droogers © 2024 — Alle rechten voorbehouden — Privacyverklaring